Правила сервиса

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ «ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ «LOOKFAСE»

 

            Правила користування «Онлайн-сервісом «Lookface» (далі — Правила) визначають взаємовідносини між Виконавцем (суб’єкт господарювання, правовласник «Онлайн-сервісу «Lookface», має всі права щодо залучення Споживачів послуг, розміщення інформації та інших юридичних дій на умовах, визначених договором про надання послуг з Замовником послуг) Замовниками послуг (суб’єкти господарювання, їх представники (майстри), які надають послуги, що надаються перукарнями та послуги, що надаються салонами краси (КВЕД 96.02), діяльність із забезпечення фізичного комфорту (КВЕД 96.02), надання інших індивідуальних послуг (96.09), а також інших супровідних послуг в сфері косметології) та Споживачами послуг (фізичні особи, які звертаються до Замовника послуг за отриманням послуг з використанням «Онлайн-сервісу «Lookface»).

            Споживачі послуг та Замовники послуг, які встановлюють взаємовідносини між собою з використанням «Онлайн-сервісу «Lookface», в контексті цих Правил є Користувачами.

            Ці Правила для Споживачів послуг є публічними в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та після процедури реєстрації в «Онлайн-сервісі «Lookface» стають для них обов’язковими.

            Ці Правила є обов’язковими для Замовників послуг (далі в контексті Правил - Замовник) з моменту укладення з Виконавцем договору про надання послуг та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами, Умовами конфіденційності та інструкціями по роботі із сервісом, розміщеними на сайті.

           

ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ

 

«Онлайн-сервіс «Lookface» — платформа, за допомогою якої Замовники, що є постачальниками послуг можуть рекламувати, просувати на ринку, реалізовувати та або пропонувати свої продукти, послуги для замовлення, бронювання послуг, а Споживачі послуг можуть знаходити такі продукти чи послуги, порівнювати, ділитися враженнями, придбавати або оплачувати їх через Інтернет в режимі реального часу.

 

Особистий кабінет— це віртуальний інструмент персонального самообслуговування Користувачів послуг, розміщений в «Онлайн-сервісі «Lookface». Особистий кабінет Замовника створюється після процедури реєстрації Замовника засобами «Онлайн-сервісу «Lookface». В подальшому вхід до Особистого кабінету здійснюється шляхом авторизації Користувача. Структура Особистого кабінету залежить від виду Користувача.

 

Сайт — веб-сайт Виконавця, розміщений за наступною адресою в мережі Інтернет: www.look-face.com та являє собою сукупність програмних та апаратних засобів разом з інформаційними ресурсами.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Відповідно до цих Правил Виконавець надає Користувачам інформаційні послуги з використанням «Онлайн-сервісу «Lookface», а Користувачі, приєднавшись до цих Правил, визначеними у них способами, зобов’язуються їх дотримуватися.

 

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ «ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ «LOOKFAСE»

ДЛЯ ЗАМОВНИКА

            2.1. Порядок реєстрації Замовника в «Онлайн-сервісі «Lookface» здійснюється у відповідності до умов договору, укладеного між Замовником та Виконавцем з особливостями, що визначені цими Правилами та інструкціями по роботі із сервісом, розміщеними на сайті.

            Реєстрація Замовника в «Онлайн-сервісі «Lookface» полягає у внесенні свого унікального логіну та паролю (обліковий запис), прийняття умов цих Правил та підтвердження доступу до                 e-mail-адреси.

В подальшому при вході в Особистий кабінет Замовником здійснюється авторизація, шляхом введення логіну та паролю.

Особистий кабінет Замовника надає доступ до редагування інформації про Замовника або його фахівців, статистики, ціноутворенню, переліку послуг, зразків робіт, відгуків, контактних даних, формування заявок на прийом Споживачів послуг до Замовника, скасування створених заявок на прийом та ін.

            2.2. Після укладення договору з Виконавцем та здійснення реєстрації в «Онлайн-сервісі «Lookface» Замовник надає Виконавцю інформацію про себе та пропозицію про послуги, з використанням засобів «Онлайн-сервісу «Lookface».

            Замовник у випадку зміни інформації про статус, місцезнаходження та інші дані негайно вносить їх до реєстраційних даних, які містяться в «Онлайн-сервісі «Lookface».

            Замовник при зміні умов надання послуг, що містяться в пропозиції негайно вносить зміни до пропозиції. Послуга, яка замовлена (заброньована) Споживачем послуг згідно пропозиції, до якої не було своєчасно внесено зміни, надається згідно умов, які були дійсними на момент замовлення.

            2.3. Замовник надає згоду:

            - на внесення своїх персональних даних до бази Користувачів «Онлайн-сервісу «Lookface», на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, передачу своїх персональних даних Виконавцю з метою систематизації, надсилання інформації рекламного та іншого характеру для цілей, що не суперечать умовам використання «Онлайн-сервісу «Lookface» та чинному законодавству України;

            - на отримання інформації Виконавцем про підтвердження факту надання послуги Замовником, проведення ним прийому, причини скасування прийому, публікації відгуку Споживача послуг на сайті від імені Замовника;

            - на отримання актуальної інформації про послуги Замовника, акції та програми засобами «Онлайн-сервісу «Lookface» та іншими засобами.

            2.4. Замовник зобов’язується:

- надавати послуги Споживачам послуг відповідно до розміщених в «Онлайн-сервісі «Lookface» пропозицій та належної якості, з дотриманням вимог, які зазвичай ставляться до відповідного виду послуг;

- нести відповідальність перед Споживачами послуг за ненадання або неякісне надання послуг;

- надавати достовірні дані щодо себе, переліку послуг, їх вартості. У разі виявлення невірних відомостей Виконавець вправі заблокувати обліковий запис Замовника;

- негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни про Замовника, його послуги та умови їх надання. При цьому Замовник несе повну відповідальність за інформацію про салони краси, майстрів, їх місцезнаходження, контактні дані, режим роботи, перелік послуг, розклад роботи, вартість і якість послуг;

- не створювати декілька облікових записів. У випадку виявлення декількох облікових записів одного Користувача такі облікові записи будуть заблоковані;

- не публікувати матеріали, інформацію, якщо вони порушують права третіх осіб;

- виконувати інші обов’язки передбачені цими Правилами, інструкціями по роботі із сервісом, Умовами конфіденційності, що розміщені на сайті, а також договором, укладеним між Замовником та Виконавцем.

 

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ «ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ «LOOKFAСE»

ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ

 

            3.1. Реєстрація Споживача послуг в «Онлайн-сервісі «Lookface» здійснюється з використанням засобів сервісу, шляхом внесення відповідних даних про Споживача послуг.

            Реєстрація Споживача послуг в «Онлайн-сервісі «Lookface» полягає у внесенні свого унікального логіну та паролю (обліковий запис), прийняття умов цих Правил та підтвердження доступу до e-mail-адреси.

В подальшому при вході в Особистий кабінет Замовником здійснюється авторизація, шляхом введення логіну та паролю.

Особистий кабінет Споживача послуг надає доступ до замовлень Замовника, редагування інформації про Споживача послуг, перегляд історії замовлень в «Онлайн-сервісі «Lookface» та управління Особистим кабінетом, можливість залишення відгуків та ін.

            3.2. Споживач послуг надає згоду:

            - на внесення своїх персональних даних до бази Користувачів «Онлайн-сервісу «Lookface», на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, передачу своїх персональних даних Виконавцю з метою систематизації, надсилання інформації рекламного та іншого характеру для цілей, що не суперечать умовам використання «Онлайн-сервісу «Lookface» та чинному законодавству України;

            - на отримання Виконавцем підтвердження від Споживача послуг про факт проведення прийому, надання послуг, про скасування надання послуг, а також публікації від імені Споживача послуг відгуку про послугу в «Онлайн-сервісі «Lookface»;

            - на отримання інформації щодо послуг Замовника на свою електронну пошту вказану при реєстрації або іншими не забороненими способами.

3.3. Споживач послуг зобов’язується вносити достовірну інформацію при реєстрації в «Онлайн-сервісі «Lookface», а також здійснювати її актуалізацію у випадку зміни такої інформації.

3.4. Споживач послуг зобов’язується виконувати інші обов’язки передбачені цими Правилами, інструкціями по роботі із сервісом, Умовами конфіденційності, що розміщені на сайті.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

            4.1. Виконавцеві надається право

- на внесення змін до цих Правил та інструкцій по роботі із сервісом, розміщених на сайті, в односторонньому порядку. Такі зміни набувають чинності з моменту публікації (розміщення) таких змін на сайті;

- на внесення змін до функціоналу «Онлайн-сервісу «Lookface», його зовнішнього вигляду, структури, інформації про Замовника на підставі даних та матеріалів, наданих Замовником;

- на перевірку інформації про Замовника з метою актуалізації інформації про Замовника;

- на блокування, видалення Особистих кабінетів Користувачів, які дублюються, а також при грубому порушенні Користувачами цих Правил;

- здійснювати обробку персональних даних в порядку та з метою, що визначені цими Правилами, Умовами конфіденційності, розміщеними на сайті;

- розсилки Користувачам інформації рекламного та іншого характеру;

- залучати для надання послуг з використанням «Онлайн-сервісу «Lookface» третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Користувачами за послуги, які надані з використанням «Онлайн-сервісу «Lookface».

4.2. Виконавець з моменту реєстрації Користувача в «Онлайн-сервісі «Lookface» та прийняття цих Правил надає можливість використання сервісу в межах його функціональних можливостей в залежності від виду Користувача та здійснює технічну підтримку «Онлайн-сервісу «Lookface».

4.3. Виконавець не розголошує третім особам інформацію про облікові записи Користувачів.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які штрафні санкції, прямі та непрямі збитки та шкоду, упущену вигоду, неукладення договору, шкоду завдану діловій репутації, порушень, халатності, умисних неправомірних дій, бездіяльності, які виникають у відносинах між Замовником та Споживачами послуг.

 4.5. Виконавець не несе відповідальності за достовірність та повноту інформації про Замовника, яку останній надає при реєстрації в «Онлайн-сервісі «Lookface», а також за всі негативні наслідки пов’язані зі змінами, які відбулися в статусі Замовника, та які не були своєчасно ним внесені в реєстраційні дані або про які не було повідомлено Виконавця.

 4.6. Виконавець не несе відповідальності за затримки чи збої в процесі здійснення операцій, які виникли внаслідок несправностей телекомунікаційних, комп’ютерних чи інших систем, а також за неналежне функціонування сайту та «Онлайн-сервісу «Lookface» у випадку відсутності у Користувача необхідних технічних засобів для користування сайтом та «Онлайн-сервісом «Lookface».